Tag Archive for: impugnació reclamació incapacitat

INCAPACITAT PERMANENT: MALALTIES CARDÍAQUES

Sempre és de bona acollida la notificació d’una sentència estimatòria del Jutjat Social en la que es reconegui una incapacitat permanent absoluta a un client.

Per norma general l’INSS té la tendència a reconèixer només el grau de total.

Quant a les malalties cardíaques és molt important saber el tant per cent del FEVI (factor d’ejecció del ventricle esquerre), perquè la jurisprudència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia en 9956/2021 l’ha classificat en quatre tipus, essent la III i la IV les que donen lloc al reconeixement de la incapacitat permanent absoluta.

És recomanable sol·licitat un bon assessorament jurídic d’un advocat especialista en dret laboral, així com el metge perit que certifica totes les dolèncias.