Abogado-Laboralista.com

Assessorem treballadors i empresaris al nostre despatx i realitzem tots i cadascun dels tràmits legals i judicials en defensa dels interessos dels nostres clients davant de qualsevol administració i òrgan judicial.

abogado-laboralista.com

A abogado-laboralista.com podeu realitzar consultes en matèries d’acomiadaments, reclamacions salarials, prestacions de la seguretat social, desocupació i accidents de treball, així com altres consultes referents a aquests temes que, per la seva peculiaritat, no es trobin especificades.