Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’abogado-laboralista.com i de la seva entitat editora, ‘abogado-laboralista.com’. Els problemes i les consultes jurídiques tenen caràcter confidencial, i per això abogado-laboralista.com assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari, client, subscriptor o visitant d’abogado-laboralista.com (d’ara endavant, el “Client”) en tot moment, a totes les seccions d’abogado-laboralista.com, i a totes les interaccions amb aquell. abogado-laboralista.com assumeix també el compromís de no demanar informació innecessària sobre el Client. Així mateix, abogado-laboralista.com es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que el Client pugui facilitar al seu Advocat membre del despatx (d’ara endavant, l'”Advocat Associat”) o a través d’abogado-laboralista.com.

I. Protecció de Dades.

abogado-laboralista.com ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu al dret a la informació que l’assisteix quan facilita dades personals, l’informem que aquests seran tractats per JORDI-JOAN SERRA BERTOMEU, amb domicili a Vila-seca (CP 43480), al carrer Josep Anselm Clave, núm. 15 Local 3, telèfon 977218903, per tal de gestionar la relació que ens vincula, prestar-li el servei contractat, brindar la informació requerida i/o mantenir la comunicació mútua contactant amb vostè a través de qualsevol mitjà telemàtic, telefònic o similar. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui en vigor la base que legitima la relació que ens vincula i, una vegada extingida, les conservarem durant els terminis legalment exigits. Les seves dades no seran cedides a tercers sense consentiment previ, excepte obligació legal o comunicació necessària per donar compliment a la relació que ens vincula. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades.

II. Seguretat de la informació.

abogado-laboralista.com ha emprat tots els sistemes i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades facilitades pel Client.

Tot i això, el Client ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Totes les interaccions entre els subscriptors i els Advocats Associats es desenvolupen sobre un servidor segur que utilitza la tecnologia Secure Socket Layer (SSL).

El Client utilitza el nostre servidor segur en subscriure’s, contractar un Servei Jurídic, emplenar un formulari, enviar documents o fer qualsevol pagament. La informació intercanviada mitjançant la tecnologia SSL està xifrada, la qual cosa significa que la informació es codifica utilitzant un codi il·legible i es descodifica posteriorment, en el moment en què accedeix un Client autoritzat. Els pagaments mitjançant targeta de crèdit a abogado-laboralista.com s’efectuen mitjançant una passarel·la virtual de pagament. Quan el Client opera amb la targeta a través d’abogado-laboralista.com entra al sistema de servidor segur (SSL) que el trasllada, sense intermediacions, a l’entitat bancària. Aquesta fórmula garanteix plenament la seguretat de les dades que viatgen per la xarxa. abogado-laboralista.com en cap moment no té coneixement de les dades dels seus clients ni accedeix als seus comptes personals, ja que l’operació de cobrament-pagament s’efectua directament per l’entitat bancària.

III. Secret professional.

Les comunicacions privades entre els Clients i cada Advocat Associat a través d’abogado-laboralista.com són confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant controls interns estrictes.

Només l’usuari i l’advocat associat tenen accés al contingut dels missatges intercanviats entre aquests a través d’abogado-laboralista.com. Els serveis tècnics d’abogado-laboralista.com només tenen accés a la informació de contacte i la data i hora de cada comunicació, si escau, però no tenen cap accés al contingut del text que escriu o envia el Client respecte de la vostra pregunta o qüestió jurídica.

Per motius de seguretat, abogado-laboralista.com elimina la informació concreta tramesa pel Client un cop transcorreguts 90 dies des que s’hagi fet innecessària. Si el Client vol conservar una còpia d’aquesta informació, haurà d’imprimir-la i desar-la pels vostres propis mitjans.

Recomanem al Client que no faciliti a tercers la seva identificació de Client, contrasenya o números de referència que li proporcioni abogado-laboralista.com. Així mateix, per garantir la protecció del secret professional entre l’Advocat Associat i el Client es preservi en totes les comunicacions, el Client ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a cap tercer excepte el seu Advocat Associat, i viceversa.

IV. Protecció davant d’accessos no autoritzats.

La informació del Client emmagatzemada als servidors d’abogado-laboralista.com es conserva a l’entorn més segur possible. Entre altres mesures de seguretat físiques i tecnològiques, abogado-laboralista.com disposa d’un control de tallafocs dirigit a controlar l’accés als servidors del lloc web des de l’exterior. Aquest programari de ‘tallafocs’ suposa una sòlida protecció davant dels atacs de ‘pirates’ informàtics, i fa saltar així mateix una alarma de seguretat en cas que es detecti qualsevol activitat sospitosa. El sistema facilita informació sobre la manera i el moment en què el lloc web pateix un atac, així com sobre l’origen d’aquest, i permet adoptar mesures immediates per solucionar qualsevol dany.

V. Recollida i utilització de la informació personal.

abogado-laboralista.com pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP que figuren als fitxers ‘log’ per tal d’analitzar les tendències, administrar el lloc i fer un seguiment de la utilització del lloc en conjunt. La informació global recollida es pot utilitzar per personalitzar la resposta al Client. abogado-laboralista.com no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

abogado-laboralista.com pot supervisar les preguntes o consultes formulades pels usuaris de forma pública i oberta al lloc web, per tal de millorar-ne el rendiment. abogado-laboralista.com no identifica la persona que formula la pregunta.

VI. Cessió d’informació personal a tercers.

abogado-laboralista.com no ven, cedeix, ni transmet de cap manera informació personal dels seus Clients a tercers. No obstant això, cal tenir en compte el següent:

  • Si el Client facilita les dades de la targeta de crèdit, abogado-laboralista.com només comunica a l’entitat intermediària o bancària corresponent aquella informació que resulti necessària per tramitar el pagament. Aquesta comunicació es realitza de forma automatitzada, i en cap moment el personal d’abogado-laboralista.com no té accés a les dades de la targeta de crèdit, que viatgen xifrades per la xarxa i de forma totalment segura. Així mateix, l’entitat intermediària o bancària no reté, cedeix, emmagatzema ni utilitza la informació personal amb altres finalitats
  • abogado-laboralista.com pot facilitar a tercers extractes informatius del trànsit al lloc web que no afecten l’anonimat del Client, amb dades sobre el nombre de visites a una determinada secció del lloc, fluxos i tendències del trànsit, etc.

VII. Aplicabilitat a altres llocs web.

El lloc web d’abogado-laboralista.com pot contenir enllaços a altres llocs.

Cal tenir en compte que abogado-laboralista.com no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

VIII. Utilització de l’adreça de correu electrònic del client.

abogado-laboralista.com pot remetre correus electrònics al Client una vegada aquest faciliti la seva adreça i sota les condicions expressament acceptades per aquest.

En protecció de la privadesa del Client, aquest disposa de control absolut sobre la recepció d’aquests correus. Així, el Client pot optar per no rebre la major part dels tipus de comunicacions d’abogado-laboralista.com marcant l’apartat corresponent a la vostra informació de compte, o seguint les instruccions que figuren clarament a cada correu electrònic enviat.

A continuació, es recullen els diferents tipus de comunicacions que abogado-laboralista.com us pot trametre periòdicament:

  • Actualitzacions del lloc i dels serveis: Remetem a tots els clients nous un correu electrònic de benvinguda per tal de verificar la contrasenya i identificador de client. També us remetem correus d’actualització del lloc i dels serveis. Els Clients no es poden donar de baixa d’aquests enviaments perquè contenen informació important sobre abogado-laboralista.com
  • abogado-laboralista.com també pot posar-se en contacte amb el Client per correu electrònic o telèfon per resoldre dubtes en relació amb qualsevol Servei Jurídic que hagi contractat.
  • Ofertes especials: Els Clients poden rebre ocasionalment informació sobre productes i serveis, ofertes especials i butlletins de notícies. Els clients poden donar-se de baixa d’aquests enviaments.
  • Correcció/Actualització de la informació personal: Si la informació de registre que el Client faciliti és errònia o ha canviat, podrà corregir-la o actualitzar-la prement el botó ‘Modificar’ corresponent.

Si el que voleu és cancel·lar la vostra subscripció, podeu fer-ho de forma automatitzada i sense necessitat d’oferir cap justificació.

IX. Canvis a la Política de Seguretat i Protecció de Dades.

abogado-laboralista.com es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre d’acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació a abogado-laboralista.com.

Els canvis que afectin el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic.