Informació

A abogado-laboralista.com podeu realitzar consultes en les matèries d’acomiadaments, reclamacions salarials, prestacions de la seguretat social, desocupació i accidents de treball, així com totes les consultes referents a aquells temes que, per la seva peculiaritat, no estiguin especificades.

El propietari de la pàgina web és JORDI-JOAN SERRA BERTOMEU, essent titular de l’equip assessor de “Serra Advocats” i “abogado-laboralista.com”, el qual està format per advocats col·legiats al Col·legi d’Advocats de Tarragona des de l’any 1995, especialitzats en temes laborals i de seguretat social.

Ens dediquem, en primer lloc, a assessorar a treballadors i empresaris al nostre despatx i, en segon lloc, a realitzar tots i cadascun dels tràmits legals i judicials en defensa dels interessos dels nostres clients davant qualsevol administració i òrgan judicial.

A la nostra pàgina web abogado-laboralista.com podeu realitzar consultes a les matèries d’acomiadaments, reclamacions salarials, prestacions de la seguretat social, desocupació i accidents de treball, així com totes les consultes referents a aquells temes que, per la seva peculiaritat, no s’hagin especificat.

Un com formulada la consulta, s’ha de procedir a efectuar el pagament dels serveis professionals encarregats, mitjançant Bizum.

Una vegada comprovat el pagament, es procedirà a respondre la vostra consulta en un termini de 48 hores laborables. Quan s’hagi rebut la nostra resposta disposarà de 48 hores per a formular noves consultes sobre el mateix tema sense cap càrrec.

En compliment d’allò que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu al dret a la informació que l’assisteix quan facilita dades personals, l’informem que aquestes seran tractades per JORDI-JOAN SERRA BERTOMEU, amb domicili a Vila-seca (CP 43480), al carrer Josep Anselm Clave, núm. 15 Local 3, telèfons 977218903 i 655949854 i correu electrònic info@abogado-laboralista.com, amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula, prestar-li el servei contractat, oferir la informació requerida i/o mantenir la comunicació mútua contactant amb vostè a través de qualsevol mitjà telemàtic, telefònic o semblant.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui en vigor la base que legitima la relació que ens vincula i, una vegada extingida, les conservarem durant els terminis legalment exigits. Les seves dades no seran cedides a tercers sense consentiment previ, tret de l’obligació legal o comunicació necessària per a donar compliment a la relació que ens vincula. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades.