Tag Archive for: advocat laboralista

FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA

Des de fa molts anys el gran problema que té l’Institut Nacional de la Seguretat Social és expressat per la negativa reiterada en reconèixer en via administrativa cap mena d’incapacitat permanent en la qual l’afecció principal sigui la FIBROMIÀLGIA i la FATIGA CRÒNICA.

Per aquest motiu, ens veiem obligats reiteradament a iniciar els tràmits judicials per a reclamar en favor dels clients el grau d’incapacitat permanent de total o absoluta (art. 194 de la LGSS) en funció de les limitacions patides.

S’ha arribat a reconèixer una incapacitat permanent absoluta judicialment a persones que en via administrativa se li havia negat cap grau d’incapacitat.

El resultat d’assolir la consecució del reconeixement de la incapacitat permanent només s’aconsegueix prèvia preparació de totes les proves pels especialistes mèdics adequats i sota l’estricte assessorament jurídic d’un advocat especialista en Dret Laboral.